Uvijeti i odredbe

Kao korisnik sustava Financijske ocjene zdravlja i kao korisnik ovim potvrđujem da je sustav samo financijski wellness sustav koji odražava i opisuje moju trenutnu financijsku dobrobitnu poziciju na datum, odražavajući moju “likvidnost” na temelju određenih proračunskih informacija koje ja unosim, koje su projekcijski nadzor mog trenutnog financijskog stanja temeljenog na informacijama koje sam sam postavio kao korisnik, a takav rezultat ni u kom slučaju nije potpuna analiza financijskih potreba  te mojih potreba i / ili položaja u odnosu na financijsko planiranje sa stajališta rizika, umirovljenja, kratkoročnih, štednih, investicijskih, poslovnih, zdravstvenih i / ili povezanih financijskih planova

Prihvaćanjem ovdje navedenih uvjeta i odredaba, potvrđujem da sam pristao na informacije i / ili rezultate sadržane u sustavu koje će sustav pohraniti i / ili obrađivati, administratori sustava ili povezane osobe u sustavu ( “Sustav”) u svrhu utvrđivanja mog wellness financijskog sustava..

Svjestan sam da imam pravo „isključiti se“ iz korištenja sustava ili se isključiti iz bilo kojeg poziva za pristup i / ili sudjelovanje u sustavu, nakon čega će sve moje informacije, bilo osobne ili druge, odmah biti izbrisane u cijelosti iz sustava i / ili bilo koje druge platforme na kojoj se takve informacije mogu pohraniti i / ili odražavati na bilo koji način, nakon odluke da se isključim.

Sve informacije koje sam dostavio, uključujući moj identitet, smatrat će se strogo povjerljivima. Slažem se s prihvaćanjem ovih uvjeta i odredaba, pristajem na dobrovoljno otkrivanje povjerljivih informacija čija će povjerljivost biti zaštićena i povjerljiva osim ako njihovo objavljivanje ne zahtijeva bilo koji zakon ili sudski nalog ili ako takve informacije ne postanu javno dostupne ili poznate kao rezultat mojih radnji. U slučaju da je sustav prisiljen otkriti povjerljive informacije pravnim postupkom pismeno će me obavijestiti

Nadalje, svjestan sam da ako primim poziv za korištenje sustava i utvrdim svoj financijski rezultat od bilo kojeg ovlaštenog pružatelja financijskih usluga, koji je propisno licenciran i registriran, takav pružatelj financijskih usluga može koristiti informacije u svrhu pružanja financijskih usluga nakon zaključenja mog mandata.

Potvrđujem da sustav nipošto nije sustav koji se odnosi na savjetovanje i da se ni na koji način ne oslanjam na rezultat ili informacije koje se u njemu pružaju, kao savjet ili posredničke usluge, koje savjetovanje ili posredničke usluge koje trebam tražiti od ovlaštenog i propisno licenciranog Financijskog savjetnika

Trebam li se odlučiti za zaključivanje mandata s bilo kojim za pružanje financijskih usluga na temelju ishoda mog financijskog wellness rezultata koji prikazuje sustav, svjestan sam da će pružatelj financijskih usluga i dalje morati odrediti moje točne financijske potrebe u skladu s mojim mandatom, koji može obuhvaćati sljedeće:Planiranje osobnog rizika kako bi se osiguralo odgovarajuće financijsko osiguranje koje bi zadovoljile moje financijske potrebe kao i potrebe moje obitelji i uzdržavanih osoba u slučaju smrti, invalidnosti, tjelesnog oštećenja i teške bolesti;  Poslovno financijsko planiranje kako bi se osiguralo da moji članovi obitelji budu financijski osigurani i da se potencijalne obveze ispune u slučaju da moj poslovni partner/i umru ili postanu invalidi; Učinkovito strukturiranje imovine, omogućujući mojoj obitelji da uživa maksimalnu korist od bilo koje imovine tijekom njihovog / mog života i nakon moje smrti, kako bi se osiguralo da postoji dovoljan kapital (gotovina) koja bi zadovoljila likvidnost moje imovine;Umirovljenog planiranja, kako bi se osigurao da sam u poziciji da se umirovim, financijski osiguram te na željeni datum umirovim; Investicijsko planiranje kako bi mi pomoglo s odgovarajućom investicijskom strategijom kako bih zadovoljio svoje investicijske potrebe, bilo prije ili poslije umirovljenj; Planiranje zdravstvene skrbi kako bi se osigurala odgovarajuća financijska sredstva za mene i moje uzdržavane članove obitelji, kako bi se pokrile određene zdravstvene potrebe, uključujući, ali ne ograničavajući se na svakodnevne zdravstvene troškove, specifično liječenje i hospitalizaciju.

Prihvaćam da je moja isključiva odgovornost tražiti bilo koji financijski savjet koji se temelji na mojoj trenutnoj financijskoj poziciji i / ili potrebama te se slažem da je sustav oslobođen bilo kakve odgovornosti za: Bilo koje specifične financijske potrebe i / ili bilo kakve posljedice koje proizlaze iz korištenja sustava; Sve pretpostavke, stope i / ili rezultati koje pruža sustav kao rezultat njihove uporabe. Svjestan sam da sustav ne pruža financijske savjete / posredničke usluge, aktuarske, računovodstvene, porezne, pravne ili bilo koje druge stručne savjete koji se odnose na moje financijsko stanje i / ili potrebe. Slažem se da su moji ovlašteni financijski savjetnici, odvjetnici, računovođe, medicinski profesionalci i drugi profesionalni pružatelji usluga isključivo odgovorni za točnost mog financijskog položaja, potreba i okolnosti. Potvrđujem da sustav izračunava procjene na temelju unesenih informacija i pomoću određenih pretpostavki prije izračunavanja moje ocjene financijskog wellness rezultata. Obavijest o poštenoj naplati Prihvaćanjem ovih uvjeta i odredaba, pristajem na prikupljanje, pohranjivanje i obradu određenih informacija koje unosim i kompletiram na sustavu u svrhu dobivanja mog financijskog wellness rezultata. Obavijest o poštenim zbirkama objašnjava kako sustav koristi, objavljuje i / ili na drugi način obrađuje osobne podatke koji mogu uključivati, ali ne i ograničiti se na bilo koje osobne, zdravstvene i / ili povezane financijske informacije. Ovime se slažem s obradom, razvrstavanjem, pohranjivanjem i otkrivanjem informacija sadržanih u svim dijelovima sustava u bilo koju svrhu koja se odnosi na svrhu dobivanja mog financijskog wellness rezultata i svih dodatnih informacija koje sam prikupio ili dao u svrhu:; Utvrđivanje mog trenutnog financijskog rezultata; Utvrđivanje mog proračunskog položaj; Utvrđivanje moje trenutne pozicije likvidnosti; Sustav će, kao i njegovi ovlašteni korisnici, tretirati sve privatne podatke kao povjerljive i ne smiju se objavljivati bez mog / našeg izričitog pisanog pristanka ili ako je to propisano zakonom. Pristanak na dijeljenje financijskog wellness rezultata/ishoda wellnessa s ovlaštenim pružateljima financijskih usluga.  Prihvaćanjem ovih uvjeta i odredaba, ovlašćujem sustav da nakon zaključenja pisanog ovlaštenja, podijeli sve prikupljene informacije, rezultate ili bilo koje druge informacije o sustavu (uključujući i moje financijske informacije o zdravlju) s ovlaštenim i ovlaštenim pružateljem financijskih usluga.

Svjestan sam toga::Ova obavijest objašnjava kako sustav koristi i objavljuje moje osobne podatke kao dio dobrog poslovnog upravljanja sustava; Imam pravo zatražiti osobnu kopiju informacija o sustavu koje posjeduje. Da bih to učinio, jednostavno zatražim i navedem koje bih informacije želio. Sustav će poduzeti sve razumne korake kako bi potvrdio moj identitet prije davanja pojedinosti o mojim osobnim podacima; Zahtjev za takvim informacijama može podlijegati plaćanju zakonski dopuštene naknade u smislu Zakona o pravu pristupa informacijama, a odredbe tog zakonskog uvjeta objavljuje i provodi sustav s vremena na vrijeme;; Pristup sustavu može se regulirati lozinkom i sigurnosnim mjerama koje moram poštivati; Imam pravo od Vas zatražiti ažuriranje, ispravljanje ili brisanje osobnih podataka. To mogu učiniti jednostavno tako što ću kontaktirati sustav o navedenim pojedinostima i svjestan sam da određeni takvi zahtjevi mogu biti ograničeni propisanim zakonskim propisima o čuvanju informacija; Sustav može povremeno izmijeniti ovu obavijest i / ili bilo koju od njezinih uvjeta i odredaba bez ikakve obavijesti o tome. Prihvaćanje ovih uvjeta i odredaba je za korištenje sustava; Kada djelujem u ime maloljetne osobe, nesposobne osobe ili osobe koja ne može samostalno djelovati, potvrđujem da imam ovlasti za to.

Pravna obavijest

Vi ste na portalu www.360finance.guru u vlasništvu tvrtke FINGYM d.o.o, Ljubljana, Slovenija, Europa.

FINGYM d.o.o redovito provjerava i osigurava točnost i vrijednost svih podataka i informacija na portalu. Oni se daju samo za informaciju, te stoga FINGYM d.o.o ne snosi nikakvu odgovornost za njihovu netočnost. Nadalje, FINGYM d.o.o ne jamči za integritet i ispravno tumačenje pruženih informacija. Veze s takvim stranicama napravljene su na vlastitu odgovornost. FINGYM d.o.o ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj web stranica dostupnih s takvim linkovima. Ni u kojem slučaju FINGYM d.o.o ili bilo koja druga pravna ili fizička osoba koja sudjeluje u osnivanju i izradi ovih web stranica ne može biti odgovorna bilo kojoj trećoj osobi za bilo kakvu štetu koja proizlazi iz ili u vezi s postojanjem, pristupom, upotrebom i / ili nemogućnošću korištenja ove web stranice i / ili informacije na tim web stranicama, ili za bilo kakve greške ili nedostatke u vezi s njihovim sadržajem. Nadalje, FINGYM d.o..o ne odgovara za oblik i sadržaj podataka dobivenih putem linkova koje nisu u vlasništvu FINGYM d.o.o, kao i za poštivanje privatnosti na navedenim linkovima.<br /> Zadržavamo pravo izmjene sadržaja ovih web-stranica bez obzira na razlog u bilo koje vrijeme i na bilo koji način, bez prethodnog upozorenja. Mi ne snosimo nikakvu odgovornost za posljedice takvih izmjena. Svrha sadržaja koji je dostupan Vama ili drugim osobama na web stranici nije davanje savjeta ili preporuka u vezi s ulaganjima i osiguranjima. Ti su sadržaji samo za informaciju i stoga se trebate konzultirati s financijskim stručnjakom prije donošenja bilo kakvih investicijskih ili drugih odluka.

Autorska prava

FINGYM d.o.o je nositelj materijalnih i autorskih prava, autorskih sadržaja (grafičkih elemenata, fotografija, ilustracija ili drugih tekstualnih prikaza) objavljenih na web stranici. Svi podaci, informacije, slike, proizvodi i ostali sadržaji dostupni na web portalu zaštićeni su autorskim pravima. To znači da će bilo kakve izmjene, kopiranje, distribucija, prikaz, prodaja, preuzimanje, objavljivanje, licenciranje, korištenje u komercijalne ili javne svrhe kao i pretvaranje u izvedene proizvode biti zabranjeni bez prethodnog pisanog pristanka FINGYM d.o.o Svaki pokušaj neovlaštenog dopunjavanja kao i bilo kakvo oštećenje ili uzrokovanje trajne ili privremene neprimjenjivosti podataka na web portalu FINGYM d.o.o je kažnjivo. Nadalje, svaki pokušaj neovlaštenog pristupa bilo kojem drugom sadržaju u okviru informacijskog sustava FINGYM d.o.o također će biti kažnjiv.