Pravila o privatnosti

Izjava o privatnosti

U FINGYM d.o.o. , poštujemo Vašu privatnost i obvezujemo se zaštiti Vaše osobne podatke prikupljene putem online obrasca na web stranici www.360finance.guru s obvezom prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka u RH.
Navedeni dokumenti reguliraju obradu osobnih podataka, postupke i mjere za njihovu zaštitu, kao i odgovornost i kontrolu u postupcima obrade podataka.
Korisnik web stranice je informiran i suglasan, dopustit će da FINGYM d.o.o. koriste njegove osobne podatke u svrhu obavještavanja o novostima i poslovnim prednostima, kontaktiranja korisnika i pripremanja ponude, te da FINGYM d.o.o. može koristiti osobne podatke (uključujući e-mail adresui/ili telefonski broj) i za potrebe svakodnevnih marketinških istraživanja, praćenja navika, prilagođavanja ponuda, profiliranja, segmentiranja, intervjuiranja, statističku obradu podataka i druge vrste marketinških i poslovnih analiza s ciljem poboljšanja ponude i korisničkog iskustva, uglavnom u svrhu marketinga, komunikacije i informiranja o komercijalnim akcijama i novitetima sadržanim u ponudi ili slanje takvih obavijesti, kao i za druge slične svrhe, te da do prekida ili nakon prekida poslovnog odnosa, obavijesti o ponudi, novostima i prilikama, da bude prijavljen za primitak časopisa, brošura i ostalog reklamnog materijala o cjelokupnoj ponudi FINGYM d.o.o. i povezanih društava, koristeći različite